Vráťme sa s radosťou k Eucharistii

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí poslala 12. septembra predsedom biskupských konferencií celého sveta list schválený Svätým Otcom Františkom ohľadom slávenia svätých omší počas a po pandémii COVID-19.

V úvode listu sa konštatuje, že pandémia poprevracala nielen správanie v rodinách, sociálnych vzťahoch, ekonomike, práci, ale zasiahla aj život veriacich vrátane liturgického slávenia. Šírenie vírusu si vyžiadalo veľký zmysel pre zodpovednosť. Kongregácia vyjadruje vďačnosť biskupom za ich úsilie prijať najlepšie možné riešenia neraz v nečakaných a nepredvídateľných situáciách.

Pandémia spôsobila, že sme s pokorou na nevyhnutne potrebný čas prijali aj skutočnosť, že sme sa museli vzdialiť od našich oltárov a chrámov a zakúsili sme, čo to znamená pôst od Eucharistie. Možno práve vďaka tomu sme si ešte viac uvedomili potrebu, krásu a vzácnosť Eucharistie v našom živote. Preto je dôležité v čase, keď nám to situácia umožňuje, vrátiť sa s očisteným srdcom, veľkou túžbou a obnoveným úžasom opäť k Pánovi v Eucharistii.

Ako kresťania nemôžeme žiť bez Božieho slova, ktoré sa pri svätej omši stáva živým slovom, ktoré Boh adresuje svojmu ľudu, aby ho prijal do svojho srdca. Ako kresťania nemôžeme žiť bez účasti na obeti kríža, v ktorej sa nám Pán Ježiš dáva pre našu spásu. Ako kresťania nemôžeme žiť bez eucharistickej hostiny, na ktorú sme pozvaní ako bratia a sestry Ježiša Krista, aby sme v svätom príjímaní prijali jeho telo, krv, dušu a božstvo. Ako kresťania nemôžeme žiť bez chrámu – Pánovho domu, v ktorom sme boli pokrstení, pobirmovaní, v ktorom prijímame sviatosť zmierenia, sv. prijímanie, sviatosť manželstva, adorujeme pred Eucharistiou a modlíme sa. Ako kresťania nemôžeme žiť bez účasti na nedeľnej svätej omši.

Aj keď masmédiá vykonávajú veľkú službu, keď sprostredkujú sv. omše chorým a tým, ktorí nemôžu ísť do kostola a sme im za to veľmi vďační, žiadny prenos nie je rovnocenný s osobnou účasťou na svätej omši v kostole. Dokonca vzniká nebezpečenstvo, že sa vzdialime od osobného kontaktu s Bohom a v našej viere zľahostajnieme. Poslušnosť je vždy istý spôsob ako sa vyvarovať omylom. Preto zachovajme nariadenia otcov biskupov ohľadom hygienických predpisov. Zároveň pamätajme, že pri zachovaní ich usmernení, vráťme sa aj fyzicky do Božieho domu, ktorý je aj domom Cirkvi.

4.5/5 - (2 votes)