Votívne sviečky v našej bazilike

IMG_6362-kopia-450x471 (1).jpg

V deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky, ktorá pripadá na 30. júl, sme v našej bazilike uložili relikviu tejto blahoslavenej. Nachádza sa pri bočnom oltári svätých panien, keďže bl. Zdenka má titul panna a mučenica. Pred jej obrazom sme inštalovali nový stojan na tzv. votívne sviece. Tento názov znamená, že človek zažne sviecu ako dar Bohu spojený s modlitbou na nejaký konkrétny úmysel.

Dôvody žiadosti o darovanie relikvie bl. Zdenky

K žiadosti o relikviu práve tejto blahoslavenej pre Baziliku minor sv. Kríža v Kežmarku viedli najmä štyri dôvody:

  1. Kežmarok je súčasťou Spišskej diecézy, z ktorej pochádza aj bl. Zdenka. Narodila sa v roku 1916 v Krivej na Orave.
  2. Vlastným menom Cecília Schelingová ako 15 ročná vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier svätého Kríža. Naša bazilika nesie názov svätého Kríža.
  3. Bl. Zdenka si za svoju vernosť Cirkvi nesmierne vytrpela vo väzení. Svojím životom sa pripodobnila trpiacemu Kristovi, ktorého tajomstvo umučenia je zobrazené na hlavnom oltári našej baziliky.
  4. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. na sviatok Povýšenia sv. Kríža pri tretej pastoračnej návšteve Slovenska. Je to deň, keď sa slávi slávnosť titulu našej baziliky.

Krátky životopis

Blahoslavená sestra Zdenka z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža sa rodným menom volala Cecília Schelingová. Narodila sa na Štedrý deň 24. decembra 1916 v Krivej na Orave. V rodnej obci navštevovala 8-ročnú ľudovú školu. V roku 1936 vstúpila do noviciátu Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža  a dostala rehoľné meno sestra Zdenka. O rok neskor zložila prvé rehoľné sľuby. Pracovala v nemocnici v Humennom a v Štátnej nemocnici v Bratislave ako laborantka, neskôr asistentka na röntgenologickom oddelení až do svojho zatknutia dňa 29. februára 1952. Spoločenská situácia Katolíckej cirkvi v Československej republike sa po roku 1948 neustále zhoršovala. Sestra Zdenka si uvedomovala potrebu brániť Katolícku cirkev. Dva razy sa podieľala na príprave úteku väznených katolíckych kňazov. Prvý pokus bol úspešný, druhý nie, lebo, ako sa neskôr ukázalo, bola to pasca nastavená štátnou bezpečnosťou. Sestru Zdenku uväznili v Justičnom paláci v Bratislave a tam ju podrobili vyšetrovaniu, ktoré bolo spojené s bezohľadným mučením. Potápali ju do vody, pokiaľ sa nezačala dusiť, naťahovali ju po strop a pritom ju bili. 

Sestra Zdenka bola odsúdená za údajnú velezradu na 12 rokov straty slobody a 10 rokov straty občianskych práv. Najskôr bola vo vyšetrovacej väzbe v Bratislave, potom vo väzniciach v Rimavskej Sobote, Pardubiciach, Brne a v Prahe. Z väzenia v Prahe bola ako ťažko chorá prepustená 16. apríla 1955, aby sa nepovedalo, že zomrela vo väzení. Na následky krutého zaobchádzania zomrela o 3 mesiace neskôr v trnavskej nemocnici 31. júla 1955. Dožila sa necelých 39 rokov. Pochovaná bola na Starom cintoríne v Trnave. V roku 1979 boli jej pozostatky exhumované a spolu s pozostatkami 10-tich ďalších rehoľných sestier Svätého kríža prevezené do spoločného hrobu v Podunajských Biskupiciach.

Pápež – dnes už svätý Ján Pavol II. – ju 14. septembra 2003 na sviatok Povýšenia Sv. Kríža vyhlásil za blahoslavenú pri svojej návšteve Slovenska. V cirkevnom kalendári sa jej spomienka slávi 30. júla. V súčasnosti prebieha ďalej proces jej vyhlásenia za svätú. Blahoslavená Zdenka Schelingová – oroduj za nás!

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188