Voľby do Farskej pastoračnej rady

Po uplynutí 5 ročného funkčného obdobia farár František Trstenský vyhlasil voľby do Farskej pastoračnej rady (FPR). Uplynulú nedeľu 17. septembra ste dostali vo Farskom liste hlasovací lístok, v ktorom boli presne pokyny ako hlasovať. Vyplnený hlasovací lístok prineste v túto nedeľu 24. septembra a vhoďte do nádoby, ktorá je umiestnená pri východe z baziliky a označená nápisom“VOĽBY DO FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY“.

Je to poradný zbor veriacich farnosti, ktorého úlohou je poskytovať svoju pomoc kňazovi pri rozvíjaní duchovnej starostlivosti o farnosť. Vo farnosti aj s filiálkami pôsobí iba jedna pastoračná rada. V prípade farnosti Kežmarok má 14 členov. Farár ako predseda nepatrí do celkového počtu členov FPR, je teda 15. členom. FPR sa skladá z členov: úradných (je to farár a jeden z kaplánov, ktorí pôsobia vo farnosti); menovaných (je to jeden z veriacich v cirkevnej službe: kostolník, organista, riaditeľ cirkevnej školy, zástupca učiteľov náboženstva); delegovaných (je to jeden zástupca reholí pôsobiacich vo farnosti). Celkový ich počet dosiahne 7 členov. Ďalších 8 volených členov si vyberajú samotní veriaci a tvoria teda väčšinu všetkých členov FPR.

Tu si môžete prečítať stanovy Farskej pastoračnej rady

stanovy-FPR

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.