Voľby do Farskej pastoračnej rady

1343046662_10_1-640x471 (1).jpg

Po uplynutí 5 ročného funkčného obdobia farár František Trstenský vyhlasil voľby do Farskej pastoračnej rady (FPR). Uplynulú nedeľu 17. septembra ste dostali vo Farskom liste hlasovací lístok, v ktorom boli presne pokyny ako hlasovať. Vyplnený hlasovací lístok prineste v túto nedeľu 24. septembra a vhoďte do nádoby, ktorá je umiestnená pri východe z baziliky a označená nápisom“VOĽBY DO FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY“.

Je to poradný zbor veriacich farnosti, ktorého úlohou je poskytovať svoju pomoc kňazovi pri rozvíjaní duchovnej starostlivosti o farnosť. Vo farnosti aj s filiálkami pôsobí iba jedna pastoračná rada. V prípade farnosti Kežmarok má 14 členov. Farár ako predseda nepatrí do celkového počtu členov FPR, je teda 15. členom. FPR sa skladá z členov: úradných (je to farár a jeden z kaplánov, ktorí pôsobia vo farnosti); menovaných (je to jeden z veriacich v cirkevnej službe: kostolník, organista, riaditeľ cirkevnej školy, zástupca učiteľov náboženstva); delegovaných (je to jeden zástupca reholí pôsobiacich vo farnosti). Celkový ich počet dosiahne 7 členov. Ďalších 8 volených členov si vyberajú samotní veriaci a tvoria teda väčšinu všetkých členov FPR.

 

Tu si môžete prečítať stanovy Farskej pastoračnej rady

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188