Večerné spovedanie na sídlisku Juh

Chceme ponúknuť predveľkonočnú sv. spove.ožie milosrdenstvo  a získajte  P ED VEĽLKOU NOCOU1:00 hod.  e. ätného nsku. , aby Ježušovo posolstvo zostalo v našom  je dar oď aj tým, ktorí možno nemajú odvahu po dlhšom čase pristúpiť k sv. spovedi. Preto najmä pre obyvateľov sídliska Juh budeme spovedať v pondelok 3. apríla na prízemí cirkevnej školy vo večerných hodinách od 19:30 do 21:00 hod.

Zároveň pripomíname, že predveľkočná sv spoveď za účasti viacerých kňazov bude v našej farnosti v sobotu 1. apríla a v utorok 4. apríla vždy od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hod. v Bazilike sv. Kríža. Využite túto možnosť a získajte Božie milosrdenstvo.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.