Večerné spovedanie na sídlisku Juh

48689e827932dc70ec0a6e6067e8a72b_XL-526x471 (1).jpg

Chceme ponúknuť predveľkonočnú sv. spove.ožie milosrdenstvo  a získajte  P ED VEĽLKOU NOCOU1:00 hod.  e. ätného nsku. , aby Ježušovo posolstvo zostalo v našom  je dar oď aj tým, ktorí možno nemajú odvahu po dlhšom čase pristúpiť k sv. spovedi. Preto najmä pre obyvateľov sídliska Juh budeme spovedať v pondelok 3. apríla na prízemí cirkevnej školy vo večerných hodinách od 19:30 do 21:00 hod.

Zároveň pripomíname, že predveľkočná sv spoveď za účasti viacerých kňazov bude v našej farnosti v sobotu 1. apríla a v utorok 4. apríla vždy od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00 hod. v Bazilike sv. Kríža. Využite túto možnosť a získajte Božie milosrdenstvo.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188