Varujeme pred okultizmom a veštením

Pozorujeme, že aj v našej farnosti sa vyskytuje okultizmus. Patrí tam napríklad veštenie, karty, mágia, nosenie rôznych amuletov a náramkov proti zarieknutiu a pod. Je to vážne previnenie proti Bohu, lebo taký človek očakáva pomoc pre seba alebo druhých od rôznych iných síl, ale nie od Pána Boha. Dôrazne pred tým varujeme! Nevyhľadávajte to a odstráňte z domácnosti rôzne amulety, sošky a talizmany. V našich domácnostiach majme kríž, obrazy svätých, svätenú vodu. Nosme krížik alebo medailu Božej Matky. Samozrejme, nenosme ich ako talizmany, ale nech nám pripomínajú Božiu prítomnosť. Pamätajme, že mnohí z veštcov a kartárov sú obyčajní klamári, ktorí lákajú od ľudí peniaze. Nedajte sa podviesť za lacný prísľub pomoci! Avšak pamätajme, že okultizmus a veštenie je vstupná brána pre zlého ducha. Ako to rozlíšiť? Taký človek, ktorý doteraz bol veriaci, zrazu začne agresívne odmietať modlitby a sviatosti, začne s hnevom reagovať, keď počuje čítanie zo Svätého písma, modlitbu ruženca. Ak niekto sa dopustil mágie, alebo sa jej zúčastňoval, odporúčame mu ako prvú vec dobre sa vyspovedať, znova si obnoviť vieru vyznaním Verím v Boha a pravidelne pristupovať k sv. prijímaniu. Chceme povzbudiť tých, ktorí prijímajú sviatosti (sv. spoveď, sv. prijímanie, prichádzajú na sv. omše), aby boli pokojní. Ako veriaci vieme, že Boh je náš Otec a On nás chráni. Ako Božie deti sme pod jeho ochranou. Naďalej sa utiekajte pod Božiu ochranu, pristupujte k sviatostiam, modlievajte sa,  odpúšťajte a žehnajte tým, ktorí Vám prípadne ublížili, pozývajte Ducha Svätého do svojho života.

Pozrite si výborné vysvetlenie mágie, ktoré ponúka vsdp. Imrich Degro, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý je poverený službou exorcistu v tejto arcidiecéze. Video si možete pozrieť TU.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.