Pôstne kázne v našej farnosti

Každú pôstnu nedeľu býva v bazilike o 14:30 hod. pobožnosť krížovej cesty a hneď po jej skončení o 15:00  hod. zaznieva pôstna kázeň. Pôstnym kazateľom v našej farnosti je ICLic. Peter Pincel, správca farnosti Matiášovce. Tohtoročná téma je: “Ježiš ťa uzdravuje.“ Srdečne Vás na tieto kázne pozývame. Dajte vedieť aj ostatným. Príďte sa povzbudiť vo viere!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.