Vráťme sa k prežehnávaniu. V bazilike pribudli elektronické dávkovače svätenej vody

Protipandemické obmedzenia už trvajú veľmi dlho, čo má vplyv aj na správanie veriacich v našich chrámoch. Preto sme v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku nainštalovali bezdotykové elektronické dávkovače na svätenú vodu. Považujeme to iba za dočasné riešenie vynútené súčasnou situáciou. Pozorujeme totiž, že niektorí sa pri vstupe do Božieho domu ani neprežehnajú a nepokľaknú smerom k bohostánku. Ako prvé vyhľadajú dávkovač dezinfekcie a sadnú si do lavice. Pred slávnosťou Zjavenia Pána, keď sa zvykne požehnávať tzv. trojkráľová voda, chceme Vám aj týmto spôsobom pripomenúť význam a dôležitosť svätenej vody. Je to svätenina, ktorá nám pripomína sviatosť krstu a je a jsymbolom duchovného očistenia a ochrany pred Zlým. Milí rodičia a starí rodičia, povzbudzujeme Vás, aby ste deťom a vnúčatám odovzdávali aj prejavy nábožnosti pri vstupe do našich chrámov.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.