Vráťme sa k prežehnávaniu. V bazilike pribudli elektronické dávkovače svätenej vody

IMG_7894-288x471 (1).jpg

Protipandemické obmedzenia už trvajú veľmi dlho, čo má vplyv aj na správanie veriacich v našich chrámoch. Preto sme v Bazilike sv. Kríža v Kežmarku nainštalovali bezdotykové elektronické dávkovače na svätenú vodu. Považujeme to iba za dočasné riešenie vynútené súčasnou situáciou. Pozorujeme totiž, že niektorí sa pri vstupe do Božieho domu ani neprežehnajú a nepokľaknú smerom k bohostánku. Ako prvé vyhľadajú dávkovač dezinfekcie a sadnú si do lavice. Pred slávnosťou Zjavenia Pána, keď sa zvykne požehnávať tzv. trojkráľová voda, chceme Vám aj týmto spôsobom pripomenúť význam a dôležitosť svätenej vody. Je to svätenina, ktorá nám pripomína sviatosť krstu a je a jsymbolom duchovného očistenia a ochrany pred Zlým. Milí rodičia a starí rodičia, povzbudzujeme Vás, aby ste deťom a vnúčatám odovzdávali aj prejavy nábožnosti pri vstupe do našich chrámov.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188