Uvedenie nového farára Martina Majdu do úradu

IMG_2654-720x471.jpg

V nedeľu 5. novembra 2023 sme v našej farnosti privítali Mons. Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, aby do funkcie farára farnosti Kežmarok uviedol Martina Majdu.
Uvedenie do úradu prebehlo v zmysle príslušných liturgických predpisov, predpisov kánonického práva a v srdečnom duchu, v ktorom náš nový pán farár zložil vyznanie viery a prísahu vernosti, podľa ktorej bude chrániť učenie našej Katolíckej cirkvi. Pán biskup vyjadril svoju radosť z toho, že v ňom bude mať dobrého pomocníka. 
Nášmu novému pánovi farárovi Martinovi vyprosujeme svetlo Ducha Svätého a želáme mu, aby sa v Kežmarku, Malom Slavkove a v Stránach pod Tatrami cítil dobre. 

Viac fotografií z tejto slávnosti nájdete na našej Facebook stránke https://www.facebook.com/rkc.kezmarok.

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188