Usmernenie ohľadom štvrtej adventnej nedele

V tomto roku na deň 24. decembra pripadá doobeda 4. adventná nedeľa, a podvečer začíname vigíliu slávnosti Narodenia Pána. Z cirkevnoprávneho pohľadu, veriaci, ktorí sa zúčastní vigílnej vianočnej sv. omše (v našej farnosti sv. omša o 16:00 hod.) alebo sv. omše vo svätej noci pred polnocou nahrádza účasť aj na nedeľnej sv. omši tzn. jednou účasťou splní povinnosť nedeľnej i sviatočnej sv. omše. Samozrejme treba pamätať na to, že každá sv. omša je pre nás jedinečným stretnutím so živým Kristom a zdrojom milostí. Pokiaľ nám nejaké okolnosti nebránia, tak môžeme sa zúčastniť sv. omše aj v nedeľu aj v pondelok.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.