Usmernenie ohľadom štvrtej adventnej nedele

ot-720x471 (1) (1).png

V tomto roku na deň 24. decembra pripadá doobeda 4. adventná nedeľa, a podvečer začíname vigíliu slávnosti Narodenia Pána. Z cirkevnoprávneho pohľadu, veriaci, ktorí sa zúčastní vigílnej vianočnej sv. omše (v našej farnosti sv. omša o 16:00 hod.) alebo sv. omše vo svätej noci pred polnocou nahrádza účasť aj na nedeľnej sv. omši tzn. jednou účasťou splní povinnosť nedeľnej i sviatočnej sv. omše. Samozrejme treba pamätať na to, že každá sv. omša je pre nás jedinečným stretnutím so živým Kristom a zdrojom milostí. Pokiaľ nám nejaké okolnosti nebránia, tak môžeme sa zúčastniť sv. omše aj v nedeľu aj v pondelok.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188