Usmernenia ohľadom Levočskej púte

Pre všetkých mariánskych ctiteľov dávame do pozornosti usmernenia a program tohtoročnej púte na Levočskú horu. Z našej farnosti Kežmarok pešia púť bude odchádzať v piatok 2.7. po rannej sv. omši. Návrat bude v ten istý deň večer autobusom. Na nedeľu 4.7. je objednaný autobus do Levoče. Potrebné informácie sú na nástenke pri bazilike.

4.3/5 - (15 votes)