Upozornenie k prijímaniu Eucharistie na ruku

Slávenie veľkonočných sviatkov prinieslo nám, kňazom, veľkú radosť z Vašej hojnej účasti na bohoslužbách. Všimli sme si však, že v niektorých prípadoch chýbala potrebná úcta pri prijímaní Sviatosti Oltárnej. Každý veriaci sa môže slobodne rozhodnúť, ako prijme telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne. Pre prijímanie na ruku dávame toto usmernenie.Keď stojíme v rade na sväté prijímanie, keď predo mnou stojí už len jeden – dvaja ľudia, odopnem si rúško. Vystriem ruky pred seba a položím jednu dlaň na druhúdo tvaru kríža vo výške srdca, aby sa stala symbolickým trónom pre svätú hostiu.Keď mi rozdávateľ sv. prijímania povie „Telo Kristovo“, nahlas vyjadrím svoju vieru v prítomného Krista zvolaním „Amen“. Po tom, ako mi rozdávateľ položí Telo Kristovo na vrchnú dlaň, urobím úkrok nabok, spodnou rukou uchopím svätú hostiu medzi palec a ukazovák a hneď úctivo prijmem Telo Kristovo do úst.

1/5 - (1 vote)