Unikátny spoločný projekt farnosti Kežmarok a farnosti Rozkvet v Považskej Bystrici

V rámci Národného týždňa manželstva dve farnosti spojuli sily a vytvorili spoločný projekt. Farnosť Kežmarok a farnosť Rozkvet v Považskej Bystrici ponúkajú duchovnú obnovu na tému: Starozákonné manželské páry – vzor pre dnešné manželstvá. Počas siedmich dní od 14. do 20. februára postupne predstavíme sedem známych biblických manželských párov zo Starého zákona, ktoré môžu byť aj pre ľudí v súčasnosti veľkou inšpiráciou. Denný program obnovy vychádza z jednoduchej štruktúry: Sväté písmo – zamyslenie – modlitba. Všetkých záujemcov čaká konkrétny úryvok zo Svätého písma, následne krátke video zamyslenia a na záver modlitba desiatku svätého ruženca na konkrétny úmysel spojený s manželstvom a rodinou. Príspevok bude uverejnený každý deň od pondelka (14.2.) do nedele (20.2.) o 8:00 hod. ráno na stránkach farnosti Kežmarok a Saletínov vo farnosti Rozkvet na sociálnej sieti Facebook. Pridajte sa k nám a dajte vedieť aj ostatným!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.