Týždeň bielych šiat

Povzbudzujeme deti, ktoré prijali 1. sv. prijímanie ako aj ich rodičov, aby od pondelka do štvrtka prichádzali na sv. omšu o 18:00 hod. a v piatok na sv. omšu pre deti o 16:30 hod. a pristupovali k sv. prijímaniu. Deti nech sedia vpredu na lavičkách. Nezabúdajte na pravidelnú účasť na nedeľných sv. omšiach. Tento cirkevný príkaz zaväzuje vo svedomí každého kresťana katolíka.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.