Tretia adventná kázeň o kultúre striedmosti a rozprávaní o viere

3svieca-720x450.jpg

Milí bratia a sestry,

aj v túto tretiu adventnú nedeľu sa Vám prihováram osobitnou kázňou, v ktorej poukazujem na niektoré nové výzvy, ktoré súčasná doba prinesla aj do života našej viery. V túto tretiu nedeľu Adventu najskôr chcem hovoriť o pestovaní kultúry striedmosti.

1.  Pestovať kultúru striedmosti 

Keď porovnám našu dobu s obdobím, keď žili naši rodičia, jednoznačne musíme povedať, že sa nám žije lepšie. Mladej generácii pripadá až neuveriteľné, keď im poviete, že pred 30-timi rokmi v televízii boli dva programy, pomaranče a banány boli v obchode len pred Vianocami a auto si mohli kúpiť len niektoré rodiny. Dnes je taká pestrosť a množstvo potravín, že si už často ani nevieme vybrať. V domácnostiach má každý člen svoj vlastný televízor a počítač, mobilné telefóny sa povaľujú v šuflíkoch a  pred domom máme zaparkované dve a viac áut. Áno, máme sa lepšie, len sa pýtajme, či sme aj lepšími ľuďmi. V minulosti sme žili skromnejšie, vážili sme si každé jedlo, rodinné a susedské vzťahy boli úprimnejšie a pozdravy na ulici srdečnejšie. S lepšími podmienkami do nášho života prenikla, ako pripomína terajší Svätý Otec František, „kultúra vyhadzovania a plytvania.“ Milí bratia a sestry, úmyselne sa dotýkam tejto témy teraz pred Vianocami. Dajme si veľký pozor na to, aby po vianočných sviatkoch neskončilo množstvo potravín, často ani nerozbalených, v odpadkových košoch. Bola by to veľká neúcta nielen k samotnému daru jedla, ale k miliónom našich bratov a sestier, ktorí aj v tejto chvíli zomierajú od hladu a smädu len preto, lebo sa narodili v inom kúte našej planéty. Keď prvé verše Biblie hovoria o stvorení sveta a človeka, pripomínajú dôležitú pravdu: My nie sme Boh. Zem a jej dobrá nám boli zverené, ale nemáme sa správať ako jej ničitelia, ale ako jej múdri a starostliví správcovia. Milí bratia a sestry, učme sa striedmosti, ktorá nepodľahne túžbe mať všetko, čo by som chcel, ale riadi sa tým, čo skutočne potrebujem a čo mi osoží. Na Slovensku sa stávame nenásytnou spoločnosťou. Striedmosť myslí aj na druhých. Striedmosť učí vnútornej aj vonkajšej slobode, striedmosť učí vážiť si druhého človeka. 

Milí manželia, rozpočet Vašej rodiny má svoje poradie. Rodinný rozpočet najskôr musí pokrývať veci nevyhnutné, potom užitočné a až na záver príjemné. Stáva sa, že manžel si postaví hlavu a jeho koníček finančne zadĺži rodinu. Ak manžel povie, že má na to právo, lebo sú to „jeho“ zarobené peniaze, veľmi sa mýli, lebo v manželstve nemôže povýšiť vlastné záujmy nad dobro celej rodiny. Ak postavíme svoj život na „mať sa dobre“, ale nie „byť dobrými“, tzn. správať sa zodpovedne a morálne, bude to fungovať len krátky čas, lebo kamarát príde s väčším domom, manželkina kamarátka s luxusnejšou dovolenkou a susedove deti s drahším mobilom. Dostanete sa do prekliateho kruhu nenásytnosti, ktorý rozvráti Vaše, dovtedy najkrajšie, vzťahy. Do materiálnych dobier prenikol prístup „použi a zahoď.“ Tento prístup preniká aj do medziľudských vzťahov, do vzťahov medzi chlapcom a dievčaťom, medzi manželmi a rodinami, do vzťahu k starým ľuďom. Tento princíp hovorí: mám ťa rád, som s Tebou, kým mám z Teba osoh. Povzbudzujem Vás: postavte Vaše vzťahy na láske k Bohu a k blížnemu. Ľudia zabudnú na miesta, ktoré navštívili, jedlá, ktoré jedli, ale nezabudnú, ako sa cítili pri človeku. S milujúcim človekom budete prežívať šťastie z jeho dobroty, z jeho charakteru a z jeho pracovitosti. Obraciam sa na deti a mládež. Vážte si prácu otca a matky a neberte to ako samozrejmosť. Tínedžeri dokážu niekedy až nemilosrdne vydierať rodičov. Vyžadujú oblečenie, ktoré majú ich kamaráti, modernú techniku, ktorú majú ich spolužiaci. Milý mladý priateľ, ak o niečo žiadaš svojich rodičov, najskôr sa dobre zamysli, či to nie je tvoj momentálny rozmar, lebo chceš niečo len preto, lebo to majú aj iní. Pamätaj, že ani oblečenie ani mobil ťa neurobia lepším človekom. Preto sa zameraj na budovanie tvojho charakteru, ľudskosti a tvojej viery.  

2. Rozprávajme sa o viere

Milí bratia a sestry, v evanjeliách sa viackrát spomína, ako si Pán Ježiš sadol a učil. To nie je len opis polohy tela. Sadnúť si s druhým je v prvom rade odkazom „mám pre teba čas“; „venujem ti svoju pozornosť“. Je to vždy, keď si manželia spolu sadnú, aby sa porozprávali, aký mali deň. Keď si matka sadne k dcére, ktorá si práve robí domáce úlohy, alebo otec k synovi v jeho detskej izbe, aby sa porozprávali o jeho radostiach a starostiach. V tomto duchu sa obraciam na Vás s prosbou: sadnite si a rozprávajte sa doma o Bohu, o viere a Cirkvi. Spomeňte si na príbeh o Samaritánke. Pán Ježiš si sadol pri studni, kládol jej otázky, počúval ju a odpovedal. Mal pre ňu čas. Boží Syn často sedával so svojimi učeníkmi. V tejto druhej časti sa chcem zamerať na niektoré praktické podnety a uvidíte, že jestvuje veľa príležitostí a možností. V mnohých našich rodinách je zvyk spoločne sa modliť. Veľmi sa z toho teším, lebo spoločná modlitba posväcuje, odpúšťa a uzdravuje. Ale aj ostatných povzbudzujem: Vyskúšajte to! Ak to nie je možné každý deň, aspoň niektorý deň v týždni, aspoň na krátku chvíľu. Vytvorte k tomu aj vonkajšiu atmosféru. Zažnite sviečku, dajte na stôl kríž alebo ikonu. Určite sa modlite pred spoločným jedlom, lebo je Boží dar. Robte to krátko a nenútene. 

Čítajte spolu Sväté písmo, najmä evanjeliá – aspoň v nedeľu. S menšími deťmi môžete použiť aj obrázkovú Bibliu, keď Vy, otec, mama, alebo starý rodič, prerozprávate nejaký biblický príbeh vlastnými slovami. Ak deti budú namietať, že ich to nebaví, nekritizujme ich, ale vysvetľujme, že je to čas, keď si Ježiš sadá k nám, lebo chce s nami stráviť čas. Rozprávajte sa o svätých, ktorí sú patróni Vás a Vašich detí – pri krste a birmovke. Spoznajte ich životy. Zabezpečte si ich obraz. Povzbuďte Vaše deti, aby sa k nim modlili. Slávte doma deň Vašich nebeských patrónov. Vtedy v domácnosti si dajte na stôl obraz tohto svätca. V našich rodinách býva zvykom, že si pozeráme fotky z dovoleniek a z rôznych osláv a stretnutí. Sadnite si a pozrite si spolu fotky Vášho krstu, sobáša a fotky z krstu Vašich detí, z 1. sv. prijímania, birmovky. Popri tom sa rozprávajte o týchto sviatostiach a ich dôležitosti. Krstní a birmovní rodičia, buďte v kontakte s Vašimi „krstniatkami“ a rozprávajte sa s nimi o viere. Zvykneme oslavovať naše narodeniny. Poznáte však dátum Vášho krstu? Začnite ho pravidelne oslavovať a veďte k tomu aj Vaše deti. Urobte si niekedy „filmový večer“, pripravte k tomu teplý čaj, chutný koláč a spolu si pozrite život nejakého svätca, alebo pápeža. Dnes je už veľké množstvo veľmi dobre spracovaných náboženských filmov. Internet ponúka aj výstižné kreslené príbehy svätých. Využite to!  

Výbornou príležitosťou je prežívanie liturgického roka aj u Vás doma. Teraz v advente je to adventný veniec, ktorý nech je miestom modlitby, ale aj rozhovorov o viere. Cez Vianoce to môže byť betlehem, keď si postupne vysvetlíte jednotlivé biblické postavy. Prepájajte to, čo sa deje v kostole s tým, ako žijete vieru doma. Buďte domácou cirkvou. Osobitne chcem vyzdvihnúť nedeľu, ktorá je jedinečnou príležitosťou rozprávať sa vo Vašej domácnosti o viere. Je to posvätný deň, ktorý nepokazme nákupmi. Ak sa dá, tak už pred sv. omšou si prečítajte doma nedeľné čítania, ale predovšetkým potom po sv. omši. O čom sú Vaše rozhovory pri nedeľnom stole? Nech sú aj o Božom slove a o kázni kňaza. Pýtajte sa navzájom, ktorá myšlienka Vás oslovila, povzbudila a aké predsavzatie si dávate na nový týždeň.  

Milí priatelia, mojou snahou nie je vymenovať všetky možnosti, ale ukázať Vám, že vždy sa dá veľa urobiť v našej viere. Neodkladajte a nehovorte „budem musieť s niečím začať“. Začnite už teraz. Samozrejme, nie všetko a naraz, ale horšie by bolo nezačať vôbec. 

Bratia a sestry, vyskúšajte a rozprávajte sa o viere doma. Rozprávajte sa o nej úprimne, oduševnene a čisto. Prosím, modlite sa aj za mňa!

Váš duchovný otec a farár František Trstenský

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188