Svadba v Káne – kázeň pre deti o Panne Márii

Na sv. omšiach za účasti detí, ktoré bývajú v našej bazilike každý piatok o 16:30, sa rozprávame o Panne Márii. Do konca školského roka spoznávame niektoré príbehy zo života Ježišovej Matky. V piatok 17. júna sme hovorili o prvom zázraku Pána Ježiša. Stal sa v mestečku Kána Galilejská, kde premenil vodu a na víno. Bola tam aj Panna Mária, ako nám o tom hovorí evanjelista Ján v 2. kapitole svojho evanjelia. Tu Vám ponúkame prepis kázne. Ponúkam Vám aj prezentáciu, ktorá sa použila pri kázni. Na jej konci je aj súťažná otázka. Správne vyplnené odpovede vyžrebujeme vždy na záver detskej sv. omše a odmeníme niektoré deti.

5.-Kana

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.