Sv. prijímanie a uctenie obrazu Božieho milosrdenstva

V nedeľu Božieho milosrdenstva (11.4.) Vám ponúkame individuálne sv. prijímanie v našej bazilike v čase od 13:30 hod. do 14:30 hod. V tom istom čase bude táto možnosť aj v kostole v Malom Slavkove. Kto si v túto nedeľu pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole uctí tento obraz a splní podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá nábožný vzdych, napr. Ježišu, dôverujem ti, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Obraz Božieho milosrdenstva a relikvie svätej sestry Faustíny Kowalskej budú vystavené v bazilike k úcte, keď budete individuálne prichádzať na sv. prijímanie. PROSÍM , DAJTE VEDIEŤ OSTATNÝM!

Spoločne ako farnosť sa v nedeľu o 15:00 hod. pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Túto pobožnosť bude vysielať v priamom prenose Kežmarská televízia. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa k nám pridali.

4.3/5 - (26 votes)