Sv. prijímanie a uctenie obrazu Božieho milosrdenstva

obraz-na-dreve-bozie-milosrdenstvo-ob7z-fLsAh.jpg.jpg

V nedeľu Božieho milosrdenstva (11.4.) Vám ponúkame individuálne sv. prijímanie v našej bazilike v čase od 13:30 hod. do 14:30 hod. V tom istom čase bude táto možnosť aj v kostole v Malom Slavkove. Kto si v túto nedeľu pri verejnom vystavení obrazu Božieho milosrdenstva v kostole uctí tento obraz a splní podmienky na získanie úplných odpustkov (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca) a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá nábožný vzdych, napr. Ježišu, dôverujem ti, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Obraz Božieho milosrdenstva a relikvie svätej sestry Faustíny Kowalskej budú vystavené v bazilike k úcte, keď budete individuálne prichádzať na sv. prijímanie. PROSÍM , DAJTE VEDIEŤ OSTATNÝM!

Spoločne ako farnosť sa v nedeľu o 15:00 hod. pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Túto pobožnosť bude vysielať v priamom prenose Kežmarská televízia. Povzbudzujeme Vás, aby ste sa k nám pridali.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188