Stretnutie spoločenstva Teofil

Rozhodli sme sa v našej farnosti založiť spoločenstvo mladých. Zatiaľ jeho pracovný názov je „Teofil“ (v preklade „ten, ktorý miluje Boha“) podľa učeníka, ktorému svätý Lukáš venuje svoje evanjelium a Skutky apoštolov. Preto pozývame ôsmakov, ktorí prijali tento rok sviatosť birmovania, deviatakov a stredoškolákov na prvé „zoznamovacie“ stretnutie. Uskutoční sa v piatok 25. júna po mládežníckej sv. omši v priestoroch charity vedľa našej baziliky. Zavolajte aj Vašich kamarátov, o ktorých viete, že ich to zaujíma. Tešíme sa na Vás!  

4/5 - (14 votes)