Stretnutie spoločenstva Teofil

logo.png

Rozhodli sme sa v našej farnosti založiť spoločenstvo mladých. Zatiaľ jeho pracovný názov je „Teofil“ (v preklade „ten, ktorý miluje Boha“) podľa učeníka, ktorému svätý Lukáš venuje svoje evanjelium a Skutky apoštolov. Preto pozývame ôsmakov, ktorí prijali tento rok sviatosť birmovania, deviatakov a stredoškolákov na prvé „zoznamovacie“ stretnutie. Uskutoční sa v piatok 25. júna po mládežníckej sv. omši v priestoroch charity vedľa našej baziliky. Zavolajte aj Vašich kamarátov, o ktorých viete, že ich to zaujíma. Tešíme sa na Vás!

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188