Stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí

V pondelok 25.4. sa v bazilike po skončení večernej sv. omše uskutoční stretnutie rodičov tých detí, ktoré tento rok pristupia k 1. sv. prijímaniu. Preberieme niektoré praktické otázky spojené s touto slávnosťou. Je potrebné, aby sa zúčastnil aspoň jeden rodič dieťaťa. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.