Stretnutie mám z Modlitieb matiek

Dňa 14. októbra 2023 od 10.30 hod. sa v Diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch uskutoční stretnutie mám z Modlitieb matiek. Viac informácii na plagáte.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.