Spomienka na spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru

Dňa 3. mája 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru.V tento deň bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš spolu s kňazmi a Božím ľudom sláviť o 17.00 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina. V našej farnosti si na Mons. Tondru taktiež spomenieme pri sv. omšiach v tento deň. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.