Socha Panny Márie pre najvytrvalejšie deti

IMG_8645-428x471 (1).jpg

Milé deti, začal mesiac máj. Je to mariánsky mesiac, keď si osobitne uctievame Ježišovu matku Pannu Máriu. Pripravili sme pre Vás takúto ponuku. V sakristii baziliky si môžete zobrať obrázok Fatimskej Panny Márie. Môžete si ho siathnuť a vytlačiť aj priamo z tejto webstránky. Na druhej strane sú uvedené dátumy. Ten z Vás, kto sa počas mesiaca máj zúčastní na májových pobožnostiach (v bazilike každý večer o 17:45 a v nedeľu o 15:00) a nazbiera najviac pečiatok na tento obrázok, získa krásnu sochu Panny Márie. Pečiatku za účasť dostane dieťa vždy v sakristii baziliky. Každý, kto získa aspoň 5 pečiatok za účasť na týchto pobožnostiach, dostane od nás drobný darček. Rodičia, prichádzajte s Vašimi deťmi na tieto pobožnosti a na sv. omše.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188