Služobníci Ježišovho veľkňazského Srdca

V nedeľu 15. augusta na záver sv. omší o 16:00 a 18:30 v Bazilike minor sv. Kríža v Kežmarku sa predstaví dielo Služobníci Ježišovho veľkňazského Srdca (SJVS).

Dielo SJVS vzniklo v roku 2008 v nadväznosti na celoživotnú túžbu uršulínky Stanislavy Ernstovej (1891-1968) založiť spoločenstvo duší, ktorých poslaním by bola služba kňazom modlitbou a obetou za nich.  Proces blahorečenia Matky Stanislavy bol zahájený. Ešte za svojho života vyslovila prorocké posolstvo o spoločenstve, ktoré vznikne po jej smrti a o kňazovi, ktorý bude duchovným otcom tohto spoločenstva. Týmto kňazom sa stal otec Tomáš Špidlík (1919-2010), pod ktorého záštitou dýcha spoločenstvo Služobníkov tými nosnými piliermi duchovného života, ktoré stavajú na osvedčenej ignaciánskej spiritualite: 

1. Úcta k Božskému Srdcu; 

2. Prinášanie skrytej obete vlastného srdca (za kňazov); 

3. Vkladanie svojho života do Ježišovho Veľkňazstva. 

Prevažnú väčšinu spoločenstva tvoria laici a vôbec všetci tí, ktorí v podmienkach sveta žijú vnútorné zasvätenie, vychádzajúce z krstu a povolania k všeobecnému kňazstvu v Cirkvi. Ďalšími piliermi života Služobníkov sú svätci Pio z Pietrelciny, pápež Ján Pavol II. a mnoho ďalších. 

Všetci, ktorí sa chcú stať Služobníkmi sú vítaní: tí, ktorí zakúsili vo svojom srdci túžbu Ježišovho Srdca – modliť sa a obetovať sa za kňazov. Pozvaní sú doslova všetci: od detí až po ľudí skôr narodených, zdraví aj chorí, naplnení, ale aj hľadajúci alebo životom vyčerpaní. Ak vnímate v tichosti svojho srdca poslanie k tejto skrytej službe, môžete sa obrátiť na sestru Kateřinu Klosovú (email: katerina.klara@seznam.cz)

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Panna Mária - Matka modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Najsvätejšej Trojice (26.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Najsvätejšiu Trojicu je to nad úryvkom Mt 28,16-20. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188