Slovník a nálepky pre deti

Tak ako minulý školský rok aj tento nastávajúci môžu deti našej farnosti zbierať nálepky, ktoré odkazujú na Božie slovo nedeľnej svätej omše a sviatkov. Je to veľmi dobrá pomôcka pre rodičov a deti pamätať si evanjelium, prípadne homíliu kňaza. V sakristii našej baziliky si môžete vyzdvihnúť slovníky, do ktorých si deti budú lepiť nálepky. Prvá nálepka bude k dispozícii 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie a v bazilike ich vždy nájdete na stolíku pod kazateľnicou.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.