Slovník a nálepky pre deti

misionar1-337x471.jpg

Tak ako minulý školský rok aj tento nastávajúci môžu deti našej farnosti zbierať nálepky, ktoré odkazujú na Božie slovo nedeľnej svätej omše a sviatkov. Je to veľmi dobrá pomôcka pre rodičov a deti pamätať si evanjelium, prípadne homíliu kňaza. V sakristii našej baziliky si môžete vyzdvihnúť slovníky, do ktorých si deti budú lepiť nálepky. Prvá nálepka bude k dispozícii 15. septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie a v bazilike ich vždy nájdete na stolíku pod kazateľnicou.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188