Skúsme vytvoriť „zbor rodičov“

Farnosť Kežmarok mala v 80. a 90. rokoch minulého storočia veľmi silnú generáciu mladých ľudí, ktorí spievali na mládežníckych sv. omšiach a vytvárali spoločenstvá veriacich mladých ľudí. Mnohí máte doma ešte z tejto doby spevníky. Potom ste odišli študovať na vysoké školy a založili ste si rodiny. Dnes predstavujete strednú generáciu, ktorá je aktívna v rôznych službách našej farnosti. Prichádzame s  ponukou vytvoriť akýsi „zbor rodičov“, ktorý bude spievať práve piesne Vašej mladosti. (Prišiel na zem konať dielo spásy; Postavili sme Ti, Pane; Je krásne ísť a rozdať viac…).  Časom k nim pridávame ďalšie. Aby sme zistili, či sme schopní Vás znova dať dohromady, pozývame Vás na prvé krátke stretnutie v nedeľu 15.1. o 17:00 na Charite. Pozývame samozrejme všetkých záujemcov tohto žánru. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.