Skúsme vytvoriť „zbor rodičov“

Farnosť Kežmarok mala v 80. a 90. rokoch minulého storočia veľmi silnú generáciu mladých ľudí, ktorí spievali na mládežníckych sv. omšiach a vytvárali spoločenstvá veriacich mladých ľudí. Mnohí máte doma ešte z tejto doby spevníky. Potom ste odišli študovať na vysoké školy a založili ste si rodiny. Dnes predstavujete strednú generáciu, ktorá je aktívna v rôznych službách našej farnosti. Prichádzame s  ponukou vytvoriť akýsi „zbor rodičov“, ktorý bude spievať práve piesne Vašej mladosti. (Prišiel na zem konať dielo spásy; Postavili sme Ti, Pane; Je krásne ísť a rozdať viac…).  Časom k nim pridávame ďalšie. Aby sme zistili, či sme schopní Vás znova dať dohromady, pozývame Vás na prvé krátke stretnutie v nedeľu 15.1. o 17:00 na Charite. Pozývame samozrejme všetkých záujemcov tohto žánru.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188