Skladajme obraz Fatimskej Panny Márie

Mesiac máj je oddávna mesiacom zasväteným úcte Panny Márie. Cez týždeň od pondelka do piatku štvrťhodinu pred večernými sv. omšami, tzn. nateraz o 16:15 hod. a 17:45 hod. sa budeme modlievať Litánie loretánske. Tie deti, ktoré sa zúčastnia májovej pobožnosti, za každú účasť dostanú tzv. puzzle vrecúško s časťami mariánskeho obrázku. Z jednotlivých častí si deti postupne budú môcť vyskladať obraz Fatimskej Panny Márie. Každý, kto za celý máj nazbiera aspoň 12 týchto vrecúšiek, dostane po skončení mariánského mesiaca drobnú odmenu. Začíname v pondelok 3. mája. Povzbudzujeme deti, aby sa zapojili a aj Vás rodičov, aby ste spolu s nimi prichádzali modliť sa k Panne Márii. Príďte aspoň niektoré dni v týždni podľa Vašich možností!

4.3/5 - (18 votes)