Skladajme obraz Fatimskej Panny Márie

Unknown (1) (1).jpg

Mesiac máj je oddávna mesiacom zasväteným úcte Panny Márie. Cez týždeň od pondelka do piatku štvrťhodinu pred večernými sv. omšami, tzn. nateraz o 16:15 hod. a 17:45 hod. sa budeme modlievať Litánie loretánske. Tie deti, ktoré sa zúčastnia májovej pobožnosti, za každú účasť dostanú tzv. puzzle vrecúško s časťami mariánskeho obrázku. Z jednotlivých častí si deti postupne budú môcť vyskladať obraz Fatimskej Panny Márie. Každý, kto za celý máj nazbiera aspoň 12 týchto vrecúšiek, dostane po skončení mariánského mesiaca drobnú odmenu. Začíname v pondelok 3. mája. Povzbudzujeme deti, aby sa zapojili a aj Vás rodičov, aby ste spolu s nimi prichádzali modliť sa k Panne Márii. Príďte aspoň niektoré dni v týždni podľa Vašich možností!

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188