Skladačka – Moje prázdniny v kostole

Milé deti a rodičia, mnohí poznáte slovníček, do ktorého si každú nedeľu zbierate nálepku s krátkou myšlienkou nedeľného evanjelia. Teraz Vám ponúkame pracovný list A4 zložený do štvorca, ktorý slúži deťom počas letných prázdnin na priblíženie nedeľného evanjelia. Každá nedeľa a sviatok má svoj obrázok, ktorý si deti môžu vyfarbiť. Túto skladačku pripravili Pápežské misijné diela. Vezmite si ju zdarma zo stolíka, ktorý je v bazilike vpredu pri kazateľnici alebo v  sakristii baziliky.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.