S radosťou pôjdeme do domu Pánovho

Milí bratia a sestry, v starozákonnej Knihe žalmov jestvuje skupina žalmov, ktoré voláme pútnické žalmy. Sú to žalmy 120 – 134. Spievali a modlili sa ich židia vtedy, keď po dlhšom čase znova prichádzali do mesta Jeruzalema a vstupovali do chrámu, aby slávili náboženské sviatky. Svojím obsahom zvelebujú Pánov chrám a mesto, v ktorom bol chrám postavený. Vyjadrujú Bohu vďaku za obsiahnuté dobrodenia. Po dlhých týždňoch zatvorených chrámov, sme aj my v podobnej situácii, keď môžeme opäť nielen stáť v bránach našich chrámov, ale do nich aj skutočne vstúpiť. Vráťme sa do našich chrámov s jasotom a spevom (pozri žalm 126). Vyprosujme si v našich chrámoch Božie požehnanie, ochranu a pomoc (pozri žalm 134). Vyprosujme si zdravie, pokoj a bezpečie pre všetkých obyvateľov Slovenska (pozri žalm 122). Ďakujme za to, že dobrý Boh nás neopustil, ale posilňoval našu vieru a lásku (pozri žalm 124). Pamätajme, že v našich chrámoch Pán udeľuje požehnanie a život naveky (pozri žalm 133). TERAZ V NEDEĽU (18.4.) NA ZAČIATKU SV. OMŠE o 11:00 HOD. SA POMODLÍME ŽALM 122 NA POĎAKOVANIE PÁNU BOHU. Pridajte sa k nám. Zároveň všetkým Vám odporúčame sa v tieto dni modliť tieto pútnické žalmy ako vyjadrenie našej veľkej vďaky Bohu za znovuotvorené chrámy.

ŽALM 122

Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.“ Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok. Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho. Pre Jeruzalem proste o pokoj: „Nech sú bezpeční, čo ťa milujú. Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.“ Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“ Kvôli domu Pána, nášho Boha, budem prosiť o šťastie pre teba.

4.5/5 - (17 votes)