Rozlúčka s rokom Božieho slova

120300467_665102657443758_7142736615627903816_n-720x471 (1).jpg

Svätý Gregor sa takto vyjadril o Biblii: „Sväté písmo je dlhý list všemohúceho Boha jeho stvoreniam.“

Človek sa hriechom dostal do hlbokej priepasti zla a stratil cestu do neba. Dobrý nebeský Otec mal s ním zľutovanie. Vyšiel mu v ústrety. Napísal mu dlhý list, ktorý mu znova ukazuje cestu spásy.

Na prvý pohľad sa tento tajomný list podobá všetkým ostatným listom: ba niekedy jeho vonkajšia forma je skromnejšia a chudobnejšia. Ale za touto jednoduchou vonkajšou formou sa skrýva svet plný tajomstiev a vznešených právd. Je v ňom obsiahnutý osud človeka a Božia múdrosť, podobne ako pod eucharistickou podobou chleba je sviatostne prítomný Ježiš Kristus.

Je to Božia kniha, Boží list adresovaný všetkým ľuďom. Biblia ne je iba pre určitý okruh ľudí, ako obyčajné ľudské knihy bývajú určené istému okruhu čitateľov. Biblia je pre všetkých, lebo všetci ľudia sú povolaní ku spáse a všetci potrebujú svetlo na cestu do neba.

Božský učiteľ Ježiš poslal apoštolov, aby oboznámili celý svet s týmto božským listom, s touto Knihou: „Choďte teda, učte všetky národy“ (Mt 28, 19).

Naozaj, Boh adresuje svoj list všetkým ľuďom. A aké zlé srdce by mal ten, kto by pre nedbanlivosť ani len neotvoril a neprečítal list, ktorý mu píše Otec?!

Je pravda, že si vyžaduje veľa času prečítať a porozumieť tento list. No pozrite, ako sa správame v iných situáciách. Telo potrebuje dlhší odpočinok a my mu ho dožičíme. Náš organizmus potrebuje ráno pokrm a my mu ho dáme. Denne venujeme veľa času na čítanie novín a časopisov, na počúvanie rádia a sledovanie televíznych programov… Je to potrebné, hovoríte, aby ste boli informovaní o situácii vo svete. Dobre, ale neuvedomujete si, že Biblia obsahuje tie najdôležitejšie informácie, ktoré má vedieť každý kresťan? Nezaujímajú vás dejiny vášho Spasiteľa? Nechá vás ľahostajných pravda o príchode Ježiša Krista na konci sveta? Ide o najdôležitejšiu pravdu a jej musíme podriadiť všetky ostatné veci nášho života. Môcť sa dostať do večnej slávy, ktorú nám Boh v tomto svete sľubuje, či to nevzbudí vo vašom srdci nijakú túžbu, nijakú lásku, aby ste sa o jej dosiahnutie usilovali?

„Nemám čas, nemám čas.“ To je výhovorka, ktorá neplatí. Musíme si nájsť čas. Ako máme čas na mnoho iných vecí, musíme si nájsť čas aj na čítanie Svätého písma. Ide o list, ktorý nám píše Otec.

(Podľa dona Alberiona)

Galéria

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188