Rozlúčka s Benediktom XVI.

IMG_0792.jpg

Vo štvrtok 5.1. 2023 som prostredníctvom televízie ako mnohí na Slovensku a v celom svete sledoval pohreb Jozefa Ratzingera – emeritného pápeža Benedikta XVI. Zaujali ma tieto tri veci:

  1. Pohrebné obrady boli jednoduché a dôstojné tak, ako ich pozná každý, kto sa zúčastnil poslednej rozlúčky podľa obradov Katolíckej cirkvi. Nebolo v nich nič teatrálne, skôr bežné. Ešte aj to krásne záverečné gesto, keď sa Svätý Otec František dotkol rukami rakvy svojho predchodcu, vystihuje dojímavý zvyk, ktorí bežne robia najbližší pri poslednej rozlúčke, keď ešte aspoň dotykom s truhlou vyprevadia zosnulého. Taký bol aj život pápeža Benedikta. Bol to skromný a tichý muž. V úrade Petrovho nástupcu svojou náukou pôsobil isto a pevne, ale vonkajšími gestami skôr placho. V tichosti a ústraní aj odišiel do domu Otca.
  2. Vo svojej homílii Svätý Otec František vychádzal z posledných slov Ježiša Krista na kríži, ako ich zachytil evanjelista Lukáš: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Celý život Jozefa Ratzingera, najmä jeho posledné roky, boli nasledovaním svojho Majstra a vložením celej svojej existencie do Božích rúk so všetkými radosťami aj útrapami. Avšak vždy v pevnej viere, že keď sme v Božích rukách, sme v tých najlepších rukách.
  3. Celý pohrebný obrad sprevádzala posvätnosť a tichá vznešenosť. Poslednou piesňou, keď odnášali rakvu s telom zosnulého emeritného pápeža, bol Máriin chválospev, v ktorej Božia Matka velebí Boha za to, že v jej živote urobil veľké veci. V tej chvíli som si uvedomil, že sa lúčime s výnimočným človekom, múdrym a predsa (a práve preto) pokorným a tichým pracovníkom v Pánovej vinici, v ktorého osobe Boh dal cirkvi a svetu Cirkev mnohé svoje požehnania. Vďaka ti, Bože, za tohto tvojho služobníka. Slovami Svätého Otca Františka prosíme: „Benedikt, verný priateľ Ženícha, nech je tvoja radosť dokonalá, keď definitívne a navždy budeš počuť jeho hlas!“

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188