Roráty 2021 – Všetko je pripravené a v pondelok 29. novembra začíname!

Začal sa Advent. V kostole pri sv. omšiach v sprievode s lampášikmi sme mali sláviť naše rorátne sv. omše pre deti. Kvôli pandémii je však všetko úplne inak, ale nedáme sa odradiť. Od pondelka 29. novembra každý pracovný deň vždy o 17:30 hod. budú priame prenosy adventných príhovorov pre deti. Sledujte nás prostredníctvom Kežmarskej televízie alebo na www.kukni.sk alebo www.fara-kezmarok.sk v časti „Naživo“. Deti, čaká Vás zaujímavá „Cesta do Betlehema“, na ktorej nás bude sprevádzať anjel Gabriel. Budeme spoznávať biblické mesta Nazaret, Jeruzalem, Galilejské jazero a mnohé ďalšie. V škole od Vašich učiteľov náboženstva dostanete vlastnú mapku, na ktorú si budete lepiť obrázky týchto biblických miest. Zavolajte aj Vašich rodičov, súrodencov a starých rodičov. Doma si zažnite Váš elektrický lampášik alebo sviečku na adventnom venci. ZAČÍNAME UŽ ZAJTRA O 17:30 HOD. NAŽIVO V KEŽMARSKEJ TELEVÍZII. Tešíme sa na Vás. Nezmeškajte!

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.