Rodinná liturgia pred štedrou večerou

Na Štedrý večer 24. decembra 2023 je možné využiť aj text rodinnej liturgie. Túto rodinnú liturgiu pre tento rok zostavil náš spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. Tohto ročná domáca rodinná liturgia je spojená so slovami Evanjelia podľa Lukáša, ktoré nám sprítomňujú narodenie Božieho Syna, prosbami a modlitbami. Text tejto rodinnej liturgie pri štedrovečernom stole je súčasťou aktuálneho farského listu.

Spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský v texte uvádza:

„V túto noc Boh obdaroval ľudstvo najvzácnejším darom, daroval nám svojho jediného Syna, ktorý sa stal človekom, preto aj my sa obdarúvame darčekmi na znak vzájomnej lásky“
2023RodinnaLiturgiaVianoce

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.