Radostné popoludnie pre deti na farskom dvore

43-–-kopia-kopia.jpg

Na začiatku prázdnin sme vyzvali deti, aby spoznali kostoly v našom dekanáte. Deti dostali mapku dekanátu a preukaz pútnika. Ako odmenu pozývame tie deti, ktoré splnili úlohy v preukaze pútnika, na farský dvor a to v túto nedeľu 10. septembra o 16:00 hod. Čaká Vás radostné popoludnie a drobná odmena. Podmienka: Prineste so sebou vyplnený preukaz pútnika.

Alebo to ešte do uvedenej nedele 10. septembra môžete skúsiť ešte splniť.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Ježiš - vzor a učiteľ modlitby

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 15. nedele v Cezročnom období (14.7.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 6,7-13. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188