Púť Spišskej diecézy do Ríma

Už sme Vás informovali o ďakovnej púti do Ríma, na ktorú pozývajú slovenskí biskupi. Chcú na nej poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Biskupský úrad Spišskej diecézy ponúka pre záujemcov dve možnosti: 1. Cesta autobusom Assisi – Rím v termíne od 27.4. – 1.5.2022. Cena je 240,- €. 2. Cesta lietadlom Bratislava – Rím s diecéznym administrátorom v termíne od 29.4. – 30.4.2022. Cena je 350,- € (+ 40,- € preprava autobusom do Bratislavy). Pri obidvoch alternatívach je možnosť nástupu na autobus v Poprade. Prečítajte si program a ďalšie inštrukcie. 

CESTA AUTOBUSOM

Assisi-Rim-dakovna-put-27.4.-Spis

CESTA LIETADLOM

Rim-dakovna-put-29.4.-30.4.RIM-BA-charter

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.