Púť Spišskej diecézy do Ríma

uMO7.papez_frantisek_png (2) (1).jpg

Už sme Vás informovali o ďakovnej púti do Ríma, na ktorú pozývajú slovenskí biskupi. Chcú na nej poďakovať za minuloročnú návštevu pápeža Františka na Slovensku. Biskupský úrad Spišskej diecézy ponúka pre záujemcov dve možnosti: 1. Cesta autobusom Assisi – Rím v termíne od 27.4. – 1.5.2022. Cena je 240,- €. 2. Cesta lietadlom Bratislava – Rím s diecéznym administrátorom v termíne od 29.4. – 30.4.2022. Cena je 350,- € (+ 40,- € preprava autobusom do Bratislavy). Pri obidvoch alternatívach je možnosť nástupu na autobus v Poprade. Prečítajte si program a ďalšie inštrukcie.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188