Prosba o požehnanie na začiatku nového šk. roka

V piatok 1. septembra sme pri sv. omši za účasti detí o 16:30 v Bazilike Svätého kríža v Kežmarku prosili Pána Boha o požehnanie pre deti na začiatku nového školského roka. Požehnali sme školské tašky, ktoré symbolizujú všetko, čo v živote deti prežívajú – svoje radosti, starosti, svojich rodičov, súrodencov, starých rodičov, učiteľov, spolužiakov… Pre všetkých sme prosili o Božie požehnanie. Ponúkame aspoň zopár fotiek zo svätej omše.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.