Pripravujeme vianočné darčeky pre ľudí v Domove dôchodcov

Opäť aj tento rok chceme aj vo Vašom mene pripraviť vianočné darčeky seniorom, ktorí bývajú v Domove dôchodcov, kde počas roka chodíme slúžiť sv. omše. Žije v ňom približne 95 klientov a pracuje 80 zamestnancov. Pôjde o praktické balíčky, v ktoých budú pre každého drobné hygienické potreby. Ak sa chcete zapojiť, ponúkame Vám možnosť prispieť do pokladničky s nápisom „Vianočný balíček pre seniorov“. Túto pokladničku nájdete v bazilike. Môžete prispieť aj poslaním na farský účet. Do poznámky napíšte “Seniori”. Uvedomujeme si, že domácnostiam sa zvyšujú výdavky, preto Vám vopred ďakujeme za Vašu štedrosť voči iným.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.