Pripravujeme vianočné darčeky pre ľudí v Domove dôchodcov

Fotka (1).jpg

Opäť aj tento rok chceme aj vo Vašom mene pripraviť vianočné darčeky seniorom, ktorí bývajú v Domove dôchodcov, kde počas roka chodíme slúžiť sv. omše. Žije v ňom približne 95 klientov a pracuje 80 zamestnancov. Pôjde o praktické balíčky, v ktoých budú pre každého drobné hygienické potreby. Ak sa chcete zapojiť, ponúkame Vám možnosť prispieť do pokladničky s nápisom „Vianočný balíček pre seniorov“. Túto pokladničku nájdete v bazilike. Môžete prispieť aj poslaním na farský účet. Do poznámky napíšte “Seniori”. Uvedomujeme si, že domácnostiam sa zvyšujú výdavky, preto Vám vopred ďakujeme za Vašu štedrosť voči iným.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188