Pripravili sme pre Vás trojkráľový darček

Vo vianočnom období je zvykom požehnávať naše príbytky. Aj v tomto roku Vám ponúkneme domácu pobožnosť požehnania príbytku, ktorú pripravili Pápežské misijné diela. V každej je text modlitby požehnania a nálepka na dvere.

Čaká na Vás ešte jedno milé prekvapenie.  Sú to sáčky s trojkráľovým uhlíkom, myrhou a kriedou, ktoré na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára v našich chrámoch požehnáme a potom si ich vezmete do svojich príbytkov. Uhlík sa položí na nehorľavú podložku a zapáli so zapaľovačom alebo zápalkou. Následne sa sám rozžeraví. Keď prestane iskriť, posype sa naň voňavá myrha.

Tento drobný trojkráľový darček nech nám pripomína, aby sme ako mudrci aj v našom živote neustále hľadali Pána a prichádzali sa mu pokloniť.

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.