Pripravili sme pre Vás trojkráľový darček

Darcek-481x471.jpg

Vo vianočnom období je zvykom požehnávať naše príbytky. Aj v tomto roku Vám ponúkneme domácu pobožnosť požehnania príbytku, ktorú pripravili Pápežské misijné diela. V každej je text modlitby požehnania a nálepka na dvere.

Čaká na Vás ešte jedno milé prekvapenie.  Sú to sáčky s trojkráľovým uhlíkom, myrhou a kriedou, ktoré na slávnosť Zjavenia Pána 6. januára v našich chrámoch požehnáme a potom si ich vezmete do svojich príbytkov. Uhlík sa položí na nehorľavú podložku a zapáli so zapaľovačom alebo zápalkou. Následne sa sám rozžeraví. Keď prestane iskriť, posype sa naň voňavá myrha.

Tento drobný trojkráľový darček nech nám pripomína, aby sme ako mudrci aj v našom živote neustále hľadali Pána a prichádzali sa mu pokloniť.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Modlitba je povinnosť alebo nevyhnutnosť?

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie.

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z 11. nedele v Cezročnom období (16.6.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz je to nad úryvkom Mk 4,26-34. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188