Pripomeňme si jednoducho a hrdo Deň počatého dieťaťa

25. marec – Deň počatého dieťaťa je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorou chcú šíriť úctu ku každému počatému ešte nenarodenému dieťaťu. Kampaň je možné podporiť nosením bielej stužky na odeve, ktorá je symbol rešpektovania práva na život od počatia. Kto nosí bielu stužku, vyjadruje sa za ochranu každého počatého dieťaťa. Preto v nedeľu 19. marca budú rozdávať mladí zo spoločenstva eRko biele stužky po skončení všetkých sv. omší pri východoch z baziliky. 

Prosím, ohodnoťte informácie získané na tejto stránke.