Príďte si pripomenúť výročie sviečkovej manifestácie

Sviečková manifestácia

25. marca 1988, tzn. ešte v čase komunistickej totality, sa konalo v Bratislave pokojné zhromaždenie veriacich so zažatými sviečkami v rukách za občianske a náboženské práva a slobodu. Vtedajšia polícia toto zhromaždenie násilne rozohnala vodnými delami a mnohí účastníci boli zranení a väznení.  Aj vďaka tomu impulzu sa o rok nato na Slovensku podarilo nenásilnou formou zbúrať vládu komunizmu. Odvtedy si veriaci na Slovensku každý rok pripomínajú tento pamätný dátum. Toto výročie si pripomenieme aj v našom meste. V sobotu 25. marca hneď po skončení večernej sv. omše v bazilike pôjde sviečkový sprievod od baziliky cez Hlavné námestie a Hradné námestie k Mariánskemu kostolu. Cestou sa budeme modliť posvätný ruženec. Spoločne budeme prosiť o pokoj, odpustenie a požehnanie v týchto ťažko skúšaných časoch. Sprievod zakončíme kňazským požehnaním a záverečnou piesňou pri Mariánskom kostole. Srdečne pozývame veriacich ale aj všetkých obyvateľov mesta, prineste si sviečky, zapojte sa s nami do tohto spomienkového sprievodu.

Počúvaj podcast kdekoľvek sa nachádzaš

Vyber si jeden z podcastov a počúvaj ho prostredníctvom tohto webu alebo cez jednu z obľúbených podcastových aplikácii.

Vonkajšie znaky a gestá pri modlitbe

Tento rok sa v Katolíckej cirkvi slávi ako Rok modlitby. V tejto časti Vám ponúkam praktické podnety pre farnosti, spoločenstvá a rodiny, ako prehĺbiť našu modlitbu. Prajem Vám príjemné počúvanie. 

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Posolstvo evanjelia z nedele Zoslania Ducha Svätého (19.5.)

V mojom podcaste Božie slovo medzi nami (BSMN) Vám pravidelne ponúkam zamyslenie k evanjeliu najbližšej nedele. Teraz na Svätodušnú nedeľu je to nad úryvkom Jn 15,26-27; 16,12-15. Prajem Vám príjemné počúvanie!

Počúvaj na:

Spotify logoApple Podcasts logoGoogle Podcasts logo

Podporte nás

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti.

IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188